Wako Naam Fakir

Wako Naam Fakir Song Lyrics

Had had tape so auliya
Behad tape so peer
Had anhad dou tape
Wako naam fakir
Kabira so wako naam fakir
Kabira so wako naam fakir
Kabira so wako naam fakir
Kabira so wako naam fakir

Had had tape so auliya
Behad tape so peer
Had anhad dou tape
Wako naam fakir
Kabira so wako naam fakir
Kabira so wako naam fakir

Pehle man to anta kaag tha
Karta jeevan ghat
Ab to man hansa bhaya
Moti chugh chugh khaat
Bura jo dekhan main chala
Bura na milya koi
Jo mann khoja apna
To mujhse bura na hoye
Bura na hoye

Had had tape so auliya
Behad tape so peer
Had anhad dou tape
Wako naam fakir
Kabira so wako naam fakir
Kabira so wako naam fakir
Kabira so wako naam fakir
Kabira so wako naam fakir
Kabira so wako naam fakir.

Leave a Reply

%d bloggers like this: